דובון קרח

יהורם גאון>

רכבת הכלולות

 להקת גדות

עגורים

המאפיה הרוסית

בגבעות של מנצ'וריה 

איזי הוד

שתי דרכים

איזי הוד

היה זה פעם על הים>

 אלי סט

עינביז שוקולד

בקרו ב-